XX Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Zielonej Górze

W dniach 13 i 19 marca br. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbędą się, po raz dwudziesty w naszym mieście, eliminacje Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Tradycyjnie, etap miejski odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • „Ósemka – dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
  • „Ósemeczka” – dla uczniów szkół podstawowych.

Zgłoszenia wysyłamy w dwóch wersjach. W wersji drukowanej potwierdzone pieczątką szkoły i Dyrekcji, prosimy przesyłać w terminie do 8 marca br. na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a w Zielonej Górze, pok. 201 lub sekretariat ODN.

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres B.Breitkopf@odn.zgora.pl

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać dwie rekomendacje, a warunkiem zgłoszenia jest co najmniej roczna działalność w ramach młodzieżowego wolontariatu na terenie danej szkoły.

Zgłoszenia niezgodne z proponowanym wzorem nie będą brane pod uwagę.

Prezentacja dokonań zgłoszonych kandydatów odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul Chopina 15a, w sali 307 (I piętro) w dniach:

  • 13 marca br. o godz. 10.00 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
  • 19 marca br. o godz. 10.00 – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Wolontariusze powinni być przygotowani do krótkiej (max. 5. minutowej) prezentacji swoich dokonań.

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest Bogusława Madej-Breitkopf, nauczyciel konsultant (tel. 68 328-64-45 lub 50-50-860-21).

Termin uroczystej Gali Miejskiej Konkursu zostanie podany po zgłoszeniu kandydatów.
Uwaga! Kandydaci „Ósemeczki” nie muszą dołączać zdjęć.

Dnia 4 marca w godz. 15.00 – 18.00 (s. 301) odbędą się konsultacje zespołowe dla opiekunów szkolnego wolontariatu, na które serdecznie zapraszam.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin Konkursu są również do pobrania na stronie Ośrodka.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem – edycja Ogólnopolska

Karta zgłoszeniowa grupy – edycja Ogólnopolska