Egzamin PTE Young Learners

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Language Assessments organizującym egzaminy języka angielskiego PTE Young learners dla dzieci w wieku 6-13 lat.

O egzaminach PTE Young learners

Egzaminy PTE dla dzieci mają postać historyjek z życia rodziny Brown i są przygotowane na czterech poziomach umiejętności językowych: Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough. Podczas egzaminu pisemnego sprawdzane są 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Znajomość gramatyki weryfikowana jest pośrednio, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych. Egzaminy odpowiadają poziomom A1 i A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikaty językowe dla dzieci to doskonałe przygotowanie do późniejszych egzaminów poprzez ćwiczenie skutecznych strategii egzaminacyjnych w tak wczesnym wieku, to również wartościowa informacja zwrotna dla dziecka i rodziców, motywująca do dalszej pracy i budująca wiarę w sukces.
Egzaminy przeprowadzane są na czterech poziomach trudności i zostały stworzone, aby motywować dzieci do nauki angielskiego już od pierwszych spotkań z tym językiem.

Poziom PTE Young Learners Czas trwania egzaminu pisemnego Czas trwania egzaminu ustnego ESOKJ
Firstwords 1 godz. Gra planszowa
10 minut
Krótka rozmowa
10 minut
A1
Springboard 1 godz. Gra planszowa
10 minut
Krótka rozmowa 10 minut A1
Quickmarch 1 godz. Gra planszowa
10 minut
Krótka rozmowa
10 minut
A1/A2
Breakthrough 1godz. 15 minut Gra planszowa
10 minut
Krótka rozmowa
10 minut
A2

Materiały dodatkowe dla PTE Young learners są dostępne na stronie www.pearson.com

Sesja egzaminacyjna – jak się zapisać?

Do egzaminu PTE Young learners w ODN w Zielonej Górze mogą przystąpić uczniowie, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy. W imieniu dziecka rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie Formularza zgłoszenia na egzamin. Skan wypełnionego formularza wraz z dowodem wpłaty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres M.Szendi@odn.zgora.pl w terminie podanym dla danej sesji egzaminacyjnej. Oryginały należy dostarczyć do ODN w Zielonej Górze osobiście lub listownie, najpóźniej 8 tygodni przed terminem sesji egzaminacyjnej.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadza sesje egzaminacyjne PTE Young Learners pod warunkiem zebrania grupy 10 zainteresowanych osób. Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej organizowanej przez ODN: czerwiec 2020 r. (termin nadsyłania zgłoszeń kwiecień/maj 2020 r.).

Szczegółowy cennik egzaminów PTE Young Learners zostanie podany w styczniu 2020 r.