Egzamin PTE Young Learners

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Language Assessments organizującym egzamin języka angielskiego International Certificate Young Learners dla dzieci w wieku 6-13 lat.

O egzaminach PTE Young learners

Egzamin jest dostępny na czterech poziomach zaawansowania: Firstwords (6 – 8 lat), Springboard (8 – 10 lat), Quickmarch (10 – 12 lat) i Breakthrough (11 – 13 lat). Test na każdym poziomie składa się z dwóch części. Część pisemna (60 minut, dla Breakthrough 75 minut) sprawdza umiejętności czytania, słuchania i tworzenia bardzo prostych, często jednozdaniowych wypowiedzi pisemnych. Część ustna (20 minut) to prawdziwa zabawa! Dzieci grają w grę planszową, zupełnie nie odczuwając, że trwa egzamin. Podczas egzaminu ustnego dziecko odbywa także krótką rozmowę z egzaminatorem, która imituje sytuację komunikacyjną znaną z codziennego życia.

Dodatkowe materiały dla PEIC Young Learners są dostępne na stronie www.pearson.com

Sesja egzaminacyjna czerwiec 2022 – jak się zapisać?

Do egzaminu PEIC Young Learners w ODN w Zielonej Górze mogą przystąpić uczniowie, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy. W imieniu dziecka rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w sobotę 18 czerwca br. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowyn na adres M.Szendi@odn.zgora.pl lub telefoniczny pod numerem 68–328 64 54. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie na adres Ośrodka wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na egzamin wraz z dowodem uiszczenia opłaty w terminie do 18 kwietnia br. tradycyjną przesyłką pocztową.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej dla poszczególnych poziomów, adres oraz numer rachunku bankowego ODNzostanie podany w późniejszym terminie.

 

Skip to content