Metody aktywizujące – celowość ich stosowania

Kierownik formy: Hanna Grytczuk – tel. (68) 328 64 25

Zakres tematyczny:

 1. Kiedy „metoda aktywizująca” rzeczywiście aktywizuje? Analiza uprzedzeń, założeń i definicji.
 2. Znaczenie włączenia dziecka w proces uczenia się i jego usamodzielniania się z perspektywy efektywności procesu nauczania.
 3. Sposoby wprowadzania metod aktywizujących w klasie i warunki ich skutecznego użycia.
 4. Analiza wybranych technik z uwagi na ich potencjał aktywizujący całą klasę.
 5. Wdrażanie metod aktywizujących przez społeczność nauczycielską – zapewnianie spójności i trwałości procesu.

Czytaj dalej…Metody aktywizujące – celowość ich stosowania

Od słuchacza do czytelnika – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w edukacji elementarnej

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Szkoła, przedszkole i dom jako miejsca rozwoju postawy czytelniczej.
 2. Nauczyciel na drodze inicjacji czytelniczej dziecka.
 3. Rola pośrednika w doświadczeniu obcowania z książką.
 4. Rozwijanie dialogu dziecka z tekstem literackim – aktywizujące metody pracy z lekturą.
 5. Inicjowanie, podtrzymywanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych – współpraca nauczycieli i rodziców.

Czytaj dalej…Od słuchacza do czytelnika – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w edukacji elementarnej

Jak przygotować uczniów do życia w zmieniającym się świecie? – kształcenie kompetencji kluczowych jako interdyscyplinarne zadanie szkoły

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Co to są kompetencje kluczowe? – zalecenia Komisji Europejskiej, wymagania państwa, klasyfikacja kompetencji kluczowych.
 2. Kompetencje kluczowe jako synteza wiedzy, umiejętności i postaw.
 3. Analiza zapisów podstawy programowej w kontekście kompetencji kluczowych.
 4. Interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych.
 5. Kompetencje kluczowe w pracy wychowawcy.

Czytaj dalej…Jak przygotować uczniów do życia w zmieniającym się świecie? – kształcenie kompetencji kluczowych jako interdyscyplinarne zadanie szkoły

Sieć współpracy nauczycieli pomysłem na doskonalenie edukacji przyjaznej uczeniu się

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Sieć jako forma doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
 2. Struktura organizacyjna sieci.
 3. Cele i formy działań w sieci doskonalące proces edukacji sprzyjającej uczeniu się.
 4. Wykorzystanie platformy dokonaleniewsieci.pl.
 5. Zarządzanie pracą sieci.

Czytaj dalej…Sieć współpracy nauczycieli pomysłem na doskonalenie edukacji przyjaznej uczeniu się

Nauczycielskie „coś” – jak organizować proces edukacyjny sprzyjający uczeniu się?

Kierownik formy: Jolanta Radczyc – tel. (68) 328 64 30

Zakres tematyczny:

 1. Przygotowanie do lekcji.
 2. Organizacja przestrzeni w klasie, by sprzyjała uczeniu się.
 3. Praca swoją osobą – co to znaczy?
 4. Zapobieganie zakłóceniom na lekcji.
 5. Motywacja do uczenia się.
 6. Rola emocji i relacji w uczeniu się.

Czytaj dalej…Nauczycielskie „coś” – jak organizować proces edukacyjny sprzyjający uczeniu się?

Współpraca nauczycieli popłaca – razem łatwiej, szybciej i efektywniej!

Kierownik formy: Lech Sałaciński – tel. (68) 328 64 58

Zakres tematyczny:

 1. Organizacja pracy szkoły i nauczyciela – razem czy osobno?
 2. Jak działać, aby być efektywnym w pracy – tworzenie strategii skutecznego działania.
 3. Komunikacja w zespole wyznacznikiem dbałości o współdziałanie.
 4. Odpowiedzialność za efekty wspólnych działań.

Czytaj dalej…Współpraca nauczycieli popłaca – razem łatwiej, szybciej i efektywniej!