Akademia letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w VIII edycji projektu Akademia letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń, który stanowi część składową dużego projektu Olimpiada Solidarności.  Interdyscyplinarne wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Termin realizacji projektu: 30.06-07.07.2019 r.

Projekt realizowany będzie w Gdańsku, w mieście unikatowym pod względem historycznym, kulturowym i społecznym. Zajęcia studyjne – w formie wykładów i warsztatów – odbywać się będą w historycznej Sali BHP oraz Europejskim Centrum Solidarności; zajęcia terenowe – spacery edukacyjne i gry – w przestrzeni miejskiej.

W trakcie trwania Akademii Letniej omówione zostaną również wybrane zagadnienia dotyczące warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela.

Warunkiem uczestnictwa jest pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony http://www.akademialetnia.pl/, wypełnienie go oraz odesłanie na adres e-mail d.karolewska@fcs.org.pl.