Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach

25.09.2018 r. o godz. 10.00 w ODN odbędzie się konferencja pt. Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach, której celem jest promocja idei Falochronu, upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń. W trakcie konferencji zaprezentujemy proces wspomagania szkół i placówek w obszarze wychowania i profilaktyki (od diagnozy po ewaluację sprawdzonymi narzędziami).


Zapraszamy dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli JST i wszystkich zainteresowanych.

Rejestracja elektroniczna