Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia

Lubuski Kurator Oświaty kontynuuje realizację Programu „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”. Jego celem głównym jest poprawa jakości procesu edukacyjnego, którego efektem będzie uzyskiwanie przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce oraz na egzaminie ósmoklasisty.

Czytaj dalej…Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia

Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach

25.09.2018 r. o godz. 10.00 w ODN odbędzie się konferencja pt. Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach, której celem jest promocja idei Falochronu, upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń. W trakcie konferencji zaprezentujemy proces wspomagania szkół i placówek w obszarze wychowania i profilaktyki (od diagnozy po ewaluację sprawdzonymi narzędziami).

Czytaj dalej…Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach