Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia

Lubuski Kurator Oświaty rozpoczął realizację Programu „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”. Jego celem głównym jest poprawa jakości procesu edukacyjnego, którego efektem będzie uzyskiwanie przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce oraz na egzaminie ósmoklasisty.

Czytaj dalej…Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia

Zmiany w prawie pracy nauczycieli

Kierownik formy: Katarzyna Dąbrowa – tel. (68) 328 64 52

Zakres tematyczny:

 1. Wymagania prawne dotyczące nauczycieli w zakresie: kwalifikacji, wymagań merytorycznych, zdrowotnych i moralnych.
 2. Zatrudnienie i czas pracy nauczyciela.
 3. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela.
 4. Urlopy przysługujące nauczycielom: urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia, wynikające z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Czytaj dalej…Zmiany w prawie pracy nauczycieli

Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach

25.09.2018 r. o godz. 10.00 w ODN odbędzie się konferencja pt. Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach, której celem jest promocja idei Falochronu, upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń. W trakcie konferencji zaprezentujemy proces wspomagania szkół i placówek w obszarze wychowania i profilaktyki (od diagnozy po ewaluację sprawdzonymi narzędziami).

Czytaj dalej…Falochron jako środowiskowy program wychowawczo-profilaktyczny do realizacji w szkołach i placówkach

Badanie przez działanie, jako sposób na wspólną ewaluację pracy szkoły oraz doskonalenie pracy własnej nauczycieli

Kierownik formy: Aleksander Ławiński – tel. (68) 328 64 42

Zakres tematyczny:

 1. Definicja wspólnego badania przez działanie.
 2. Etapy badania przez działanie.
 3. Metody indywidualne i grupowe badania przez działanie. Mikrobadania.
 4. Przykłady sposobu wykorzystania badań przez działanie.

Czytaj dalej…Badanie przez działanie, jako sposób na wspólną ewaluację pracy szkoły oraz doskonalenie pracy własnej nauczycieli

Wspomaganie procesowe szansą na rozwój szkoły

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne i struktura procesu wspomagania.
 2. Diagnoza i przygotowanie planu działań.
 3. Organizowanie wspomagania – wspomaganie obszarowe i kompleksowe.
 4. Rola dyrektora, nauczycieli oraz instytucji wspomagającej.
 5. Wspomaganie narzędziem rozwoju szkoły.
 6. Korzyści wynikające ze wspomagania szkoły

Czytaj dalej…Wspomaganie procesowe szansą na rozwój szkoły

Od słuchacza do czytelnika – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w edukacji elementarnej

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Szkoła, przedszkole i dom jako miejsca rozwoju postawy czytelniczej.
 2. Nauczyciel na drodze inicjacji czytelniczej dziecka.
 3. Rola pośrednika w doświadczeniu obcowania z książką.
 4. Rozwijanie dialogu dziecka z tekstem literackim – aktywizujące metody pracy z lekturą.
 5. Inicjowanie, podtrzymywanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych – współpraca nauczycieli i rodziców.

Czytaj dalej…Od słuchacza do czytelnika – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w edukacji elementarnej

Jak przygotować uczniów do życia w zmieniającym się świecie? – kształcenie kompetencji kluczowych jako interdyscyplinarne zadanie szkoły

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

 1. Co to są kompetencje kluczowe? – zalecenia Komisji Europejskiej, wymagania państwa, klasyfikacja kompetencji kluczowych.
 2. Kompetencje kluczowe jako synteza wiedzy, umiejętności i postaw.
 3. Analiza zapisów podstawy programowej w kontekście kompetencji kluczowych.
 4. Interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych.
 5. Kompetencje kluczowe w pracy wychowawcy.

Czytaj dalej…Jak przygotować uczniów do życia w zmieniającym się świecie? – kształcenie kompetencji kluczowych jako interdyscyplinarne zadanie szkoły