Informacje dla realizatorów

Baza realizatorów ORE Informujemy, że uprawnieni realizatorzy Szkoły dla rodziców mogą zostać wpisani do centralnej bazy osób rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jednym z warunków, które należy spełnić jest pozytywna zewnętrzna ewaluacja. Cała procedura rejestru dokonuje się poprzez kontakt z wojewódzkim edukatorem – liderem programu: Jolantą Radczyc – tel. 68 328 64 30, J.Radczyc@odn.zgora.pl lub Aldoną Fheed tel. 68 351 24 12, super-2@wp.pl Standardy przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej: … Czytaj dalej…

Szkolenia

Aktualnie: Przygotowujemy ofertę na przyszły rok szkolny. Oferujemy superwizje dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej (koniecznej do uzyskania certyfikatu rekomendowanego realizatora z ORE), szczegółowych instrukcji udzieli wojewódzki koordynator – trener SdRiW Jolanta Radczyc (J.Radczyc@odn.zgora.pl; tel. 68 328 64 30). Zachęcamy realizatorów do włączenia się w Lubuską sieć współpracy realizatorów SdRiW. W planach: Jesienna grupa wsparcia dla realizatorów programu (termin zostanie podany). Realizacja szkoleń dla profesjonalistów … Czytaj dalej…

Informacje o szkole

Wychowywać to kochać i wymagać Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. … Czytaj dalej…

Cała Polska rozmawia z dziećmi

12.10.2011 r. Konferencją prasową w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zainicjowana została w woj. lubuskim ogólnopolska kampania społeczna Cała Polska rozmawia z dziećmi. Honorowy patronat objął Pan Maciej Szykuła – Marszałek Województwa Lubuskiego. Koordynatorem jest Jolanta Radczyc – pedagog rodzinny, nauczyciel konsultant ODN. Celem kampanii społecznej jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez propagowanie dialogu między rodzicami i dziećmi, między dorosłymi i młodymi … Czytaj dalej…

Rodzice o szkole

Szkoła dla rodziców jest drogą, którą chcę kroczyć, która daje mi radość, wolność, która mnie wzmacnia i uwrażliwia na moje dzieci. Uczę się kochać je w sposób dający szczęście każdemu członkowi naszej rodziny. Ania, mama Tymcia i Maksia Dzięki udziałowi w warsztatach Szkoły dla rodziców zyskałam bardzo wiele jako mama, ale również jako żona, córka i siostra. Wiedzę i umiejętności, jakie dawno temu posiadłam jako studentka … Czytaj dalej…

Profesjonaliści o szkole

Uczestnictwo w Szkole dla rodziców wzmocniło mnie w roli rodzica i pedagoga (umiejętności przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą). Warsztaty pozwalają lepiej zrozumieć prawidłowości związane z komunikacją i to, co się dzieje w relacjach między rodzeństwem. Dzięki programowi Szkoły rozwijam swoje osobiste kompetencje, które poprawiają relacje z bliskimi, współpracownikami, z innymi ludźmi oraz pracuję nad rezygnacją z nawyku oceniania ludzkich zachowań i relacji. Mama – profesjonalistka Wszystkie części warsztatów … Czytaj dalej…

Klub Kreatywnego Nauczyciela

Pracom Klubu patronuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Klub powstał 3 marca 2010 r. zajęcia Klubu adresowane są do wszystkich nauczycieli wszystkich typów szkół, zajęcia mają charakter otwarty; nauczyciel może uczestniczyć tylko w zajęciach go interesujących, celem ogólnym Klubu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz pogłębianie współpracy nauczycieli. Zajęcia Klubu odbywają się raz na semestr. Termin i miejsce spotkań każdorazowo podawany będzie za pośrednictwem … Czytaj dalej…

Studia podyplomowe

 Zachęcamy nauczycieli matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych do udziału studiach podyplomowych „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”, organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj dalej…Studia podyplomowe

Komunikacja wewnętrzna w zespole

Kierownik formy: Hanna Grytczuk – tel. (68) 328 64 25

Zakres tematyczny:

  1. Skuteczna komunikacja interpersonalna:
    • bariery komunikacyjne, odpowiedzialność za porozumiewanie się;
    • przejmowanie kontroli rozmowy;
    • komunikowanie się ze współpracownikami a procesy grupowe;
    • komunikowanie się „w górę” i „w dół”.

Czytaj dalej…Komunikacja wewnętrzna w zespole