Superwizje dla szkół/placówek oświatowych

Przedstawiciele organów prowadzących! Dyrektorzy szkół/placówek! W systemie oświaty zachodzą ciągłe zmiany, które mogą wzbudzać strach i opór, ale również ekscytację. Nauczyciele i pedagodzy coraz częściej stają wobec sytuacji, w których czują się bezradni – w pracy z uczniami, kontaktach z rodzicami czy dyrekcją szkoły. Sprzeczne wymagania, brak oparcia w zespole często utrudniają znalezienie konstruktywnych rozwiązań. Wsparciem okazują się w takich przypadkach superwizje, które w ostatnich latach bardzo często … Czytaj dalej…

Ostatnie miejsca w Szkole Edukacji

Zostały już ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW, na bezpłatne studia podyplomowe, które przygotowują do zawodu nauczyciela języka polskiego oraz matematyki. Skorzystać z nich mogą absolwenci filologii polskiej, matematyki i kierunków pokrewnych dla matematyki, a także nauczyciele, którzy chcą rozwijać swój warsztat. Zgłoszenia przyjmowane będą 12 sierpnia.

Czytaj dalej…Ostatnie miejsca w Szkole Edukacji