Kursy językowe

Informacje ogólne i formularz zgłoszeniowy

Nabór na kursy językowe prowadzony jest do 30 września br.

Oferta adresowana jest do nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych, spoza systemu edukacji.
Osoby zainteresowane dokonują rejestracji drogą on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Czytaj dalej…Kursy językowe

Język obcy w przedszkolu

Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego publicznych przedszkoli Miasta Zielona Góra w roku szkolnym 2018/2019

W związku z decyzją Urzędu Miasta Zielonej Góry informujemy o zakończeniu finansowania przez Urząd kursów językowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego publicznych przedszkoli Miasta Zielona Góra, których realizatorem w okresie ostatnich czterech lat był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Czytaj dalej…Język obcy w przedszkolu

Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką

Zadania Pracowni: rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka; projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustalonymi potrzebami; konstruowanie i realizowanie programów edukacyjnych; opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych i innych, wspierających rozwój zawodowy nauczycieli; współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji; realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły i placówki oświatowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ … Czytaj dalej…

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Zadania Pracowni: rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka; projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustalonymi potrzebami; konstruowanie i realizowanie programów edukacyjnych; opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych i innych, wspierających rozwój zawodowy nauczycieli; współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji; realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły i placówki oświatowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ … Czytaj dalej…

Pracownia Edukacji Elementarnej

Zadania Pracowni: rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka; projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustalonymi potrzebami; konstruowanie i realizowanie programów edukacyjnych; opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych i innych, wspierających rozwój zawodowy nauczycieli; współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji; realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły i placówki oświatowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ … Czytaj dalej…

Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Zadania Pracowni: rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka; projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustalonymi potrzebami; konstruowanie i realizowanie programów edukacyjnych; opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych i innych, wspierających rozwój zawodowy nauczycieli; współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji; realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły i placówki oświatowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ … Czytaj dalej…

Sprawozdanie z konferencji – Polska to moja ojczyzna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, włączając się w kalendarz Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizował w dniu 25 kwietnia 2018 r., w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, konferencję Polska to moja ojczyzna. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole.

Czytaj dalej…Sprawozdanie z konferencji – Polska to moja ojczyzna

Kangur Matematyczny 2018 rozstrzygnięty!

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!
Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego “Kangur 2018”.

15 marca 2018 r. po raz dwudziesty czwarty w regionie zielonogórskim odbył się międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj dalej…Kangur Matematyczny 2018 rozstrzygnięty!