Lista pozostałych form szkoleniowych

1

Kurs: 2016/2017/1/026

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Gry i zabawy ruchowe w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 8

2

Kurs: 2016/2017/1/055

Kierownik: Aleksander Ławiński

 

Tytuł: Lekcje o NATO

 

Liczba godzin: 5

3

Kurs: 2016/2017/1/056

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Planowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego rozpoczynającego pracę

 

Liczba godzin: 12

4

Kurs: 2016/2017/1/057

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym

 

Liczba godzin: 12

5

Kurs: 2016/2017/1/066

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartii - wskazówki do pracy dla nauczyciela

 

Liczba godzin: 5

6

Kurs: 2016/2017/1/070

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka

 

Liczba godzin: 8

7

Kurs: 2016/2017/1/072

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Dzieci z deficytem intelektualnym w obszarze działań twórczych i ich integracja ze środowiskiem społecznym

 

Liczba godzin: 6

8

Kurs: 2016/2017/1/078

Kierownik: Aleksander Ławiński

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

 

Liczba godzin: 6

9

Kurs: 2016/2017/1/087

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu

 

Liczba godzin: 12

10

Kurs: 2016/2017/1/088

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę i imprezę szkolną

 

Liczba godzin: 8

11

Kurs: 2016/2017/1/089

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 

Liczba godzin: 6

12

Kurs: 2016/2017/1/097

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Jak motywować ucznia do nauki i pokonywania trudności?

 

Liczba godzin: 8

13

Kurs: 2016/2017/1/098

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Trudne emocje, jak sobie z nimi radzić - trudne sytuacje szkolne w oczach nauczycieli i uczniów

 

Liczba godzin: 6

14

Kurs: 2016/2017/1/099

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży - uzależnienia

 

Liczba godzin: 8

15

Kurs: 2016/2017/1/117

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz diagnoza trudności wychowawczych w klasie i szkole

 

Liczba godzin: 6

16

Kurs: 2016/2017/1/119

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Uczymy inaczej - alternatywna edukacja w naszej szkole

 

Liczba godzin: 6

17

Kurs: 2016/2017/1/140

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Wolontariat młodzieżowy alternatywą dla nudy i agresji

 

Liczba godzin: 12

18

Kurs: 2016/2017/1/169

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Program wychowawczy i program profilaktyki - po nowemu

 

Liczba godzin: 8

19

Kurs: 2016/2017/1/174

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Nowe wyzwania - laboratoryjny plan daltoński w przedszkolu

 

Liczba godzin: 5

20

Kurs: 2016/2017/1/175

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Plan daltoński w przedszkolu - wizyta studyjna w przedszkolu daltońskim w Poznaniu

 

Liczba godzin: 4

21

Kurs: 2016/2017/1/256

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Nowa podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie

 

Liczba godzin: 2

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

 

pbw