Lista pozostałych form szkoleniowych

1

Kurs: 2017/2018/1/019

Nabór zakończono

 

Tytuł: Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego

 

Liczba godzin: 16


2

Kurs: 2017/2018/1/020

Nabór zakończono

 

Tytuł: Kurs języka angielskiego z przygotowaniem do egzaminu PTE General na poziomie C1

 

Liczba godzin: 60


3

Kurs: 2017/2018/1/021

Nabór trwa

 

Tytuł: Prezi, czyli inny wymiar prezentacji

 

Liczba godzin: 5


4

Kurs: 2017/2018/1/022

Nabór trwa

 

Tytuł: Prezentacja multimedialna Power Point w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 10


5

Kurs: 2017/2018/1/023

Nabór trwa

 

Tytuł: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 12


6

Kurs: 2017/2018/1/024

Nabór trwa

 

Tytuł: Tablica interaktywna i zasoby w sieci Internet w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 8


7

Kurs: 2017/2018/1/025

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauczycielska strona WWW

 

Liczba godzin: 12


8

Kurs: 2017/2018/1/026

Nabór trwa

 

Tytuł: Motywujące i aktywizujące metody i techniki pracy z uczniem

 

Liczba godzin: 5


9

Kurs: 2017/2018/1/027

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się

 

Liczba godzin: 5


10

Kurs: 2017/2018/1/028

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauczyciel tutorem - tutoring rozwojowy i naukowy w indywidualnej pracy z uczniem (wprowadzenie)

 

Liczba godzin: 6


11

Kurs: 2017/2018/1/029

Nabór trwa

 

Tytuł: Czytelnik oporny - wyzwanie dla nauczycieli, nie tylko bibliotekarzy

 

Liczba godzin: 6


12

Kurs: 2017/2018/1/030

Nabór trwa

 

Tytuł: Literatura dla cyfrowych tubylców - teoria i praktyka

 

Liczba godzin: 6


13

Kurs: 2017/2018/1/031

Nabór trwa

 

Tytuł: Innowacje pedagogiczne - jak i dlaczego należy je stosować?

 

Liczba godzin: 8


14

Kurs: 2017/2018/1/032

Nabór trwa

 

Tytuł: Projekt edukacyjny jako zalecana metoda realizacji podstawy programowej

 

Liczba godzin: 6


15

Kurs: 2017/2018/1/033

Nabór trwa

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs podstawowy

 

Liczba godzin: 6


16

Kurs: 2017/2018/1/034

Nabór trwa

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs dla zaawansowanych

 

Liczba godzin: 6


17

Kurs: 2017/2018/1/035

Nabór trwa

 

Tytuł: Dołącz do eTwinning

 

Liczba godzin: 4


18

Kurs: 2017/2018/1/036

Nabór trwa

 

Tytuł: Załóż projekt eTwinning

 

Liczba godzin: 4


19

Kurs: 2017/2018/1/037

Nabór trwa

 

Tytuł: Narzędzia informatyczne w eTwinning

 

Liczba godzin: 4


20

Kurs: 2017/2018/1/038

Nabór zakończono

 

Tytuł: Praca w klasie zróżnicowanej. Jak wspierać w klasie uczniów, kiedy każdy jest inny?

 

Liczba godzin: 14


21

Kurs: 2017/2018/1/039

Nabór trwa

 

Tytuł: Debatowanie i dyskusja podczas lekcji. Jak uczyć (się) dyscypliny w myśleniu i mowie?

 

Liczba godzin: 14


22

Kurs: 2017/2018/1/040

Nabór zakończono

 

Tytuł: Siedem pewnych strategii. Metody pracy o największym wpływie na wyniki uczenia się uczniów

 

Liczba godzin: 16


23

Kurs: 2017/2018/1/041

Nabór trwa

 

Tytuł: Zabawa ruchowa z piosenką na zajęciach edukacyjnych

 

Liczba godzin: 12


24

Kurs: 2017/2018/1/042

Nabór zakończono

 

Tytuł: Co zmienić w szkole i pracy nauczyciela, aby uczniowie chcieli się uczyć?

 

Liczba godzin: 6


25

Kurs: 2017/2018/1/043

Nabór trwa

 

Tytuł: Dziecko "nadaktywne" i "mało aktywne" - jak zorganizować pracę w zespole

 

Liczba godzin: 6


26

Kurs: 2017/2018/1/046

Nabór trwa

 

Tytuł: Teatr lalek i teatr przedmiotu - wsparciem dla realizacji podstawy programowej

 

Liczba godzin: 5


27

Kurs: 2017/2018/1/048

Nabór trwa

 

Tytuł: Świadomość i ekspresja kulturalna - wiosenne inspiracje plastyczne

 

Liczba godzin: 5


28

Kurs: 2017/2018/1/049

Nabór trwa

 

Tytuł: 15 minut dziennie - codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się

 

Liczba godzin: 6


29

Kurs: 2017/2018/1/050

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak motywować uczniów do uczenia się?

 

Liczba godzin: 15


30

Kurs: 2017/2018/1/051

Nabór trwa

 

Tytuł: Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 18


31

Kurs: 2017/2018/1/053

Nabór zakończono

 

Tytuł: Wdrażanie nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 3


32

Kurs: 2017/2018/1/054

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak zaplanować lekcję języka obcego?

 

Liczba godzin: 5


33

Kurs: 2017/2018/1/055

Nabór trwa

 

Tytuł: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych

 

Liczba godzin: 12


34

Kurs: 2017/2018/1/056

Nabór trwa

 

Tytuł: Ach! Biblioteka - pomysły na czytanie

 

Liczba godzin: 6


35

Kurs: 2017/2018/1/057

Nabór trwa

 

Tytuł: Język i komunikacja na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 6


36

Kurs: 2017/2018/1/059

Nabór zakończono

 

Tytuł: Żeby im się chciało chcieć, czyli aktywizujemy ucznia na lekcji języka polskiego

 

Liczba godzin: 6


37

Kurs: 2017/2018/1/060

Nabór trwa

 

Tytuł: Dialog ucznia z książką w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 6


38

Kurs: 2017/2018/1/061

Nabór trwa

 

Tytuł: Tworzenie wypowiedzi i samokształcenie na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII - nauka metodą dociekań

 

Liczba godzin: 8


39

Kurs: 2017/2018/1/062

Nabór trwa

 

Tytuł: Metoda storytellingu w nauczaniu retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII

 

Liczba godzin: 6


40

Kurs: 2017/2018/1/063

Nabór trwa

 

Tytuł: Uczeń jako uczestnik dialogu - elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII

 

Liczba godzin: 8


41

Kurs: 2017/2018/1/064

Nabór zakończono

 

Tytuł: Lubuska Sieć Nauczycieli Etyki i Filozofii zaprasza

 

Liczba godzin: 3


42

Kurs: 2017/2018/1/065

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?

 

Liczba godzin: 4


43

Kurs: 2017/2018/1/066

Nabór trwa

 

Tytuł: Literacki spacer po Zielonej Górze

 

Liczba godzin: 5


44

Kurs: 2017/2018/1/067

Nabór trwa

 

Tytuł: Nowoczesne metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego

 

Liczba godzin: 15


45

Kurs: 2017/2018/1/068

Nabór trwa

 

Tytuł: Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda uczenia się języka polskiego

 

Liczba godzin: 6


46

Kurs: 2017/2018/1/069

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak rozmawiać o przedstawieniu teatralnym na lekcjach języka polskiego?

 

Liczba godzin: 6


47

Kurs: 2017/2018/1/071

Nabór trwa

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku

 

Liczba godzin: 8


48

Kurs: 2017/2018/1/072

Nabór zakończono

 

Tytuł: Metoda projektu na lekcjach matematyki

 

Liczba godzin: 4


49

Kurs: 2017/2018/1/073

Nabór trwa

 

Tytuł: Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki

 

Liczba godzin: 6


50

Kurs: 2017/2018/1/074

Nabór trwa

 

Tytuł: Dowodzenie zależności a wymagania szczegółowe z matematyki w szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 5


51

Kurs: 2017/2018/1/075

Nabór zakończono

 

Tytuł: Ciekawe pomysły na lekcje matematyki

 

Liczba godzin: 5


52

Kurs: 2017/2018/1/076

Nabór trwa

 

Tytuł: Ciekawe pomysły na lekcje matematyki - kolejny stopień wtajemniczenia

 

Liczba godzin: 5


53

Kurs: 2017/2018/1/077

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?

 

Liczba godzin: 5


54

Kurs: 2017/2018/1/078

Nabór trwa

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące na lekcjach informatyki

 

Liczba godzin: 5


55

Kurs: 2017/2018/1/079

Nabór trwa

 

Tytuł: Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela informatyki

 

Liczba godzin: 5


56

Kurs: 2017/2018/1/080

Nabór trwa

 

Tytuł: Podstawy programowania w języku Scratch

 

Liczba godzin: 15


57

Kurs: 2017/2018/1/082

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak ciekawie uczyć o zmianach klimatu i energetyce odnawialnej?

 

Liczba godzin: 5


58

Kurs: 2017/2018/1/083

Nabór trwa

 

Tytuł: Nowa podstawa programowa 'Edukacji dla bezpieczeństwa' a planowanie procesu dydaktycznego

 

Liczba godzin: 4


59

Kurs: 2017/2018/1/084

Nabór trwa

 

Tytuł: Metodyka pracy z nową postawą programową w grupie przedszkolnej?

 

Liczba godzin: 12


60

Kurs: 2017/2018/1/085

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak pracować z nową podstawą programową w klasach I-III?

 

Liczba godzin: 12


61

Kurs: 2017/2018/1/086

Nabór trwa

 

Tytuł: Metoda aktywnego słuchania muzyki - według Betti Strauss

 

Liczba godzin: 5


62

Kurs: 2017/2018/1/087

Nabór trwa

 

Tytuł: "Mały geniusz" - dziecko uzdolnione w przedszkolu

 

Liczba godzin: 12


63

Kurs: 2017/2018/1/088

Nabór trwa

 

Tytuł: "Mali badacze - wielcy odkrywcy", metoda projektu w edukacji elementarnej

 

Liczba godzin: 12


64

Kurs: 2017/2018/1/089

Nabór trwa

 

Tytuł: 'Kolorowa ortografia' - pomysł na doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów klas I-III

 

Liczba godzin: 6


65

Kurs: 2017/2018/1/090

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak dobrze nauczać czytania i pisania

 

Liczba godzin: 6


66

Kurs: 2017/2018/1/091

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauczanie etyki w klasach I-III w świetle podstawy programowej

 

Liczba godzin: 6


67

Kurs: 2017/2018/1/092

Nabór trwa

 

Tytuł: Małe książeczki - ważne sprawy. Jeszcze o wartościach etycznych w literaturze dla najmłodszych

 

Liczba godzin: 5


68

Kurs: 2017/2018/1/093

Nabór trwa

 

Tytuł: Rozwijanie pasji czytelniczych słuchacza i czytelnika

 

Liczba godzin: 5


69

Kurs: 2017/2018/1/094

Nabór trwa

 

Tytuł: Książka i czytanie w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 6


70

Kurs: 2017/2018/1/095

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauka przez zabawę w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak stworzyć proste pomoce edukacyjne z wykorzystaniem TIK

 

Liczba godzin: 8


71

Kurs: 2017/2018/1/096

Nabór trwa

 

Tytuł: Rozpoczynamy przygodę z programowaniem - Scratch

 

Liczba godzin: 15


72

Kurs: 2017/2018/1/097

Nabór trwa

 

Tytuł: Przyroda w najbliższym otoczeniu dziecka i przedszkola

 

Liczba godzin: 4


73

Kurs: 2017/2018/1/098

Nabór trwa

 

Tytuł: Gry i zabawy ruchowe w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Liczba godzin: 8


74

Kurs: 2017/2018/1/100

Nabór trwa

 

Tytuł: Arteterapia w przedszkolu i szkole

 

Liczba godzin: 6


75

Kurs: 2017/2018/1/102

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak wizytę w teatrze połączyć z realizacją podstawy programowej?

 

Liczba godzin: 6


76

Kurs: 2017/2018/1/103

Nabór zakończono

 

Tytuł: Dziecko przedszkolne - diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych

 

Liczba godzin: 12


77

Kurs: 2017/2018/1/104

Nabór trwa

 

Tytuł: Metoda Dobrego Startu - zabawa ruchowa z piosenką

 

Liczba godzin: 6


78

Kurs: 2017/2018/1/105

Nabór trwa

 

Tytuł: Modyfikacja programu nauczania w szkole branżowej I stopnia i szkole policealnej

 

Liczba godzin: 3


79

Kurs: 2017/2018/1/106

Nabór trwa

 

Tytuł: Modyfikacja programu nauczania w technikum po 2017 r.

 

Liczba godzin: 3


80

Kurs: 2017/2018/1/107

Nabór zakończono

 

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym

 

Liczba godzin: 12


81

Kurs: 2017/2018/1/108

Nabór trwa

 

Tytuł: Wychowawstwo jest cool! - budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym (wg modelu Aleksandry Karasowskiej)

 

Liczba godzin: 5


82

Kurs: 2017/2018/1/109

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak realizować podstawę programową z uczniem niepełnosprawnym

 

Liczba godzin: 4


83

Kurs: 2017/2018/1/110

Nabór trwa

 

Tytuł: Zalecenia i scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem nadpobudliwym

 

Liczba godzin: 7


84

Kurs: 2017/2018/1/111

Nabór trwa

 

Tytuł: Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Co jest normą, a co nie?

 

Liczba godzin: 8


85

Kurs: 2017/2018/1/112

Nabór trwa

 

Tytuł: Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) w przedszkolu

 

Liczba godzin: 8


86

Kurs: 2017/2018/1/113

Nabór trwa

 

Tytuł: Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej

 

Liczba godzin: 8


87

Kurs: 2017/2018/1/115

Nabór trwa

 

Tytuł: Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

 

Liczba godzin: 8


88

Kurs: 2017/2018/1/116

Nabór trwa

 

Tytuł: Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - uczeń z dyskalkulią w szkole

 

Liczba godzin: 8


89

Kurs: 2017/2018/1/117

Nabór zakończono

 

Tytuł: Dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno pedagogicznych

 

Liczba godzin: 8


90

Kurs: 2017/2018/1/118

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak pracować z uczniami z ADHD, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim na lekcjach matematyki?

 

Liczba godzin: 6


91

Kurs: 2017/2018/1/119

Nabór trwa

 

Tytuł: Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartii - wskazówki do pracy dla nauczyciela

 

Liczba godzin: 5


92

Kurs: 2017/2018/1/120

Nabór trwa

 

Tytuł: Uczeń z niepełnosprawnością na lekcji wychowania fizycznego

 

Liczba godzin: 8


93

Kurs: 2017/2018/1/121

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak organizować zajęcia rewalidacyjne w szkole?

 

Liczba godzin: 5


94

Kurs: 2017/2018/1/122

Nabór trwa

 

Tytuł: Komunikacja z uczniem inaczej

 

Liczba godzin: 5


95

Kurs: 2017/2018/1/123

Nabór trwa

 

Tytuł: Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym

 

Liczba godzin: 6


96

Kurs: 2017/2018/1/124

Nabór trwa

 

Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Liczba godzin: 12


97

Kurs: 2017/2018/1/125

Nabór trwa

 

Tytuł: Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka

 

Liczba godzin: 8


98

Kurs: 2017/2018/1/126

Nabór trwa

 

Tytuł: Zasady udzielania pierwszej pomocy - kurs podstawowy

 

Liczba godzin: 12


99

Kurs: 2017/2018/1/127

Nabór trwa

 

Tytuł: Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu

 

Liczba godzin: 12


100

Kurs: 2017/2018/1/128

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę i imprezę szkolną

 

Liczba godzin: 8


101

Kurs: 2017/2018/1/129

Nabór trwa

 

Tytuł: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 

Liczba godzin: 8


102

Kurs: 2017/2018/1/130

Nabór trwa

 

Tytuł: Promocja zdrowia nauczycieli i pracowników szkoły ważnym komponentem szkoły promującej zdrowie

 

Liczba godzin: 6


103

Kurs: 2017/2018/1/131

Nabór trwa

 

Tytuł: Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

 

Liczba godzin: 6


104

Kurs: 2017/2018/1/132

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak skutecznie motywować uczniów?

 

Liczba godzin: 8


105

Kurs: 2017/2018/1/133

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i wspierać ucznia w ich pokonywaniu?

 

Liczba godzin: 8


106

Kurs: 2017/2018/1/134

Nabór trwa

 

Tytuł: Lekcje wychowawcze ciekawe i pożyteczne

 

Liczba godzin: 8


107

Kurs: 2017/2018/1/135

Nabór trwa

 

Tytuł: Wolontariat młodzieżowy alternatywą dla nudy i agresji

 

Liczba godzin: 12


108

Kurs: 2017/2018/1/136

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak pracować ciszą w kontakcie indywidualnym i grupowym?

 

Liczba godzin: 8


109

Kurs: 2017/2018/1/137

Nabór trwa

 

Tytuł: Pomysłów kilka na zajęcia wychowawcze

 

Liczba godzin: 15


110

Kurs: 2017/2018/1/138

Nabór trwa

 

Tytuł: Wychowanie do wartości w szkole i w domu

 

Liczba godzin: 15


111

Kurs: 2017/2018/1/139

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak kształtować dobre nawyki skutecznego nastolatka?

 

Liczba godzin: 18


112

Kurs: 2017/2018/1/140

Nabór trwa

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I - "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?"

 

Liczba godzin: 40


113

Kurs: 2017/2018/1/141

Nabór trwa

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. II. - "Rodzeństwo bez rywalizacji"

 

Liczba godzin: 40


114

Kurs: 2017/2018/1/142

Nabór trwa

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. III. - "Jak rozmawiać z nastolatkiem?"

 

Liczba godzin: 40


115

Kurs: 2017/2018/1/143

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku?

 

Liczba godzin: 12


116

Kurs: 2017/2018/1/144

Nabór trwa

 

Tytuł: Zostań mistrzem w labiryncie szkolnej komunikacji - trening asertywności i trudnych rozmów

 

Liczba godzin: 16


117

Kurs: 2017/2018/1/145

Nabór trwa

 

Tytuł: Prawdy i mity na temat seksualności uczniów

 

Liczba godzin: 5


118

Kurs: 2017/2018/1/146

Nabór trwa

 

Tytuł: Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie

 

Liczba godzin: 6


119

Kurs: 2017/2018/1/147

Nabór trwa

 

Tytuł: Twarze depresji i autodestrukcji u dzieci i młodzieży szkolnej

 

Liczba godzin: 6


120

Kurs: 2017/2018/1/148

Nabór trwa

 

Tytuł: Barwy i dźwięki emocji

 

Liczba godzin: 6


121

Kurs: 2017/2018/1/149

Nabór trwa

 

Tytuł: Magia empatii - wprowadzenie do metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

 

Liczba godzin: 6


122

Kurs: 2017/2018/1/150

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak nie zwariować w szkole? - o uczniowskich i nauczycielskich strategiach przetrwania

 

Liczba godzin: 5


123

Kurs: 2017/2018/1/151

Nabór zakończono

 

Tytuł: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 10


124

Kurs: 2017/2018/1/152

Nabór trwa

 

Tytuł: Dziennikarstwo dla początkujących

 

Liczba godzin: 4


125

Kurs: 2017/2018/1/153

Nabór trwa

 

Tytuł: Plastyczne inspiracje na różne okazje - robótkowo

 

Liczba godzin: 8


126

Kurs: 2017/2018/1/154

Nabór zakończono

 

Tytuł: "Coś z niczego" - twórcze, ciekawe zabawy plastyczne

 

Liczba godzin: 8


127

Kurs: 2017/2018/1/155

Nabór trwa

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 1

 

Liczba godzin: 5


128

Kurs: 2017/2018/1/156

Nabór trwa

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 2

 

Liczba godzin: 5


129

Kurs: 2017/2018/1/157

Nabór trwa

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 3

 

Liczba godzin: 5


130

Kurs: 2017/2018/1/158

Nabór trwa

 

Tytuł: Teatr w królestwie rur - strój, rekwizyt, lalka w teatrze dziecięcym

 

Liczba godzin: 5


131

Kurs: 2017/2018/1/159

Nabór trwa

 

Tytuł: Świąteczne filcowanie na sucho na styropianie

 

Liczba godzin: 6


132

Kurs: 2017/2018/1/160

Nabór trwa

 

Tytuł: Malowanie na porcelanie i ceramice

 

Liczba godzin: 5


133

Kurs: 2017/2018/1/161

Nabór trwa

 

Tytuł: Wszyscy tańczymy jubileuszowe hity

 

Liczba godzin: 15


134

Kurs: 2017/2018/1/162

Nabór trwa

 

Tytuł: Piosenka, zabawa i taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Liczba godzin: 12


135

Kurs: 2017/2018/1/164

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego - praktyczne wskazówki

 

Liczba godzin: 6


136

Kurs: 2017/2018/1/166

Nabór trwa

 

Tytuł: Nauczyciel stażysta przed postępowaniem kwalifikacyjnym

 

Liczba godzin: 5


137

Kurs: 2017/2018/1/168

Nabór trwa

 

Tytuł: Od mianowania do dyplomowania - przed metą

 

Liczba godzin: 6


138

Kurs: 2017/2018/1/169

Nabór trwa

 

Tytuł: Przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne w dążeniu do realizacji celu

 

Liczba godzin: 7


139

Kurs: 2017/2018/1/170

Nabór trwa

 

Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem

 

Liczba godzin: 8


140

Kurs: 2017/2018/1/171

Nabór trwa

 

Tytuł: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 12


141

Kurs: 2017/2018/1/172

Nabór trwa

 

Tytuł: Wizerunek i tożsamość biblioteki i bibliotekarza

 

Liczba godzin: 5


142

Kurs: 2017/2018/1/173

Nabór trwa

 

Tytuł: Emisja głosu

 

Liczba godzin: 10


143

Kurs: 2017/2018/1/174

Nabór trwa

 

Tytuł: Warsztat diagnostyczny nauczyciela i dyrektora jako podstawa ewaluacji pracy szkoły

 

Liczba godzin: 6


144

Kurs: 2017/2018/1/175

Nabór trwa

 

Tytuł: Współpraca w szkole warunkiem jakości oraz efektywności pracy zespołowej uczniów i nauczycieli

 

Liczba godzin: 6


145

Kurs: 2017/2018/1/176

Nabór trwa

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Alternatywna edukacja sposobem na polubienie szkoły/placówki oświatowej

 

Liczba godzin: 5


146

Kurs: 2017/2018/1/177

Nabór trwa

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie rozwojem kompetencji kluczowych

 

Liczba godzin: 6


147

Kurs: 2017/2018/1/178

Nabór trwa

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie czasem, zarządzanie stresem

 

Liczba godzin: 5


148

Kurs: 2017/2018/1/179

Nabór trwa

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Monitorowanie sposobu oceniania uczniów zgodnego z wymaganiami państwa

 

Liczba godzin: 5


149

Kurs: 2017/2018/1/180

Nabór trwa

 

Tytuł: Trudne rozmowy z pracownikami szkoły i nie tylko, czyli praktyczny trening dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

Liczba godzin: 16


150

Kurs: 2017/2018/1/181

Nabór trwa

 

Tytuł: Niekonwencjonalne formy i metody pracy zespołowej uczniów

 

Liczba godzin: 8


151

Kurs: 2017/2018/1/182

Nabór zakończono

 

Tytuł: Innowacyjny i twórczy nauczyciel języka polskiego - tworzymy sieć współpracy i samokształcenia

 

Liczba godzin: 3


152

Kurs: 2017/2018/1/183

Nabór trwa

 

Tytuł: Praca z różnymi tekstami kultury - zgodnie z nową podstawą programową języka polskiego

 

Liczba godzin: 5


153

Kurs: 2017/2018/1/184

Nabór trwa

 

Tytuł: Jak pracować z tekstem lirycznym w klasie VII i VIII szkoły podstawowej?

 

Liczba godzin: 4


154

Kurs: 2017/2018/1/185

Nabór trwa

 

Tytuł: Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 8


155

Kurs: 2017/2018/1/198

Nabór trwa

 

Tytuł: Kurs języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego finansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Liczba godzin: 60


156

Kurs: 2017/2018/1/199

Nabór trwa

 

Tytuł: Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego finansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Liczba godzin: 60


157

Kurs: 2017/2018/1/202

Nabór zakończono

 

Tytuł: Zielonogórskie Spotkania z TI - Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

 

Liczba godzin:


158

Kurs: 2017/2018/1/204

Nabór trwa

 

Tytuł: Majsterkowanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 13


159

Kurs: 2017/2018/1/206

Nabór zakończono

 

Tytuł: W poszukiwaniu lepszej szkoły i przedszkola - przykłady alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. Wizyta studyjna w Niemczech

 

Liczba godzin: 24


160

Kurs: GRANT/2017/2018/1/002

Nabór zakończono

 

Tytuł: Jak realizować edukację informatyczną zgodnie z nową podstawą programową w klasach I-III

 

Liczba godzin: 16


161

Kurs: GRANT/2017/2018/1/003

Nabór zakończono

 

Tytuł: Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII

 

Liczba godzin: 16


162

Kurs: GRANT/2017/2018/1/004

Nabór zakończono

 

Tytuł: Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Liczba godzin: 8


163

Kurs: GRANT/2017/2018/1/005

Nabór zakończono

 

Tytuł: Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli

 

Liczba godzin: 16


164

Kurs: GRANT/2017/2018/1/006

Nabór zakończono

 

Tytuł: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - tworzenie, realizacja i ewaluacja

 

Liczba godzin: 16


165

Kurs: GRANT/2017/2018/1/007

Nabór zakończono

 

Tytuł: Pomoc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Liczba godzin: 16


166

Kurs: GRANT/2017/2018/1/008

Nabór zakończono

 

Tytuł: Majsterkowanie, doświadczenia, eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16


167

Kurs: GRANT/2017/2018/1/009

Nabór zakończono

 

Tytuł: Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16


168

Kurs: GRANT/2017/2018/1/010

Nabór zakończono

 

Tytuł: Realizacja kształcenia zawodowego w 4-letnich technikach w oparciu o nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Liczba godzin: 8


169

Kurs: GRANT/2017/2018/1/011

Nabór zakończono

 

Tytuł: Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole XXI wieku

 

Liczba godzin: 8


170

Kurs: GRANT/2017/2018/1/012

Nabór zakończono

 

Tytuł: Praca z uczniem zdolnym

 

Liczba godzin: 8


171

Kurs: GRANT/2017/2018/1/013

Nabór zakończono

 

Tytuł: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia

 

Liczba godzin: 16


172

Kurs: GRANT/2017/2018/1/014

Nabór zakończono

 

Tytuł: Jak budować w szkole relacje (nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń, nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic, dyrektor - pracownik) obniżające poziom agresji?

 

Liczba godzin: 20


173

Kurs: GRANT/2017/2018/1/015

Nabór zakończono

 

Tytuł: Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

Liczba godzin: 16


Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw