Lista pozostałych form szkoleniowych

1

Kurs: 2017/2018/1/019

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego

 

Liczba godzin: 16

2

Kurs: 2017/2018/1/020

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Kurs języka angielskiego z przygotowaniem do egzaminu PTE General na poziomie C1

 

Liczba godzin: 60

3

Kurs: 2017/2018/1/021

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Prezi, czyli inny wymiar prezentacji

 

Liczba godzin: 5

4

Kurs: 2017/2018/1/022

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Prezentacja multimedialna Power Point w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 10

5

Kurs: 2017/2018/1/023

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 12

6

Kurs: 2017/2018/1/024

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Tablica interaktywna i zasoby w sieci Internet w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 8

7

Kurs: 2017/2018/1/025

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Nauczycielska strona WWW

 

Liczba godzin: 12

8

Kurs: 2017/2018/1/026

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Motywujące i aktywizujące metody i techniki pracy z uczniem

 

Liczba godzin: 5

9

Kurs: 2017/2018/1/027

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się

 

Liczba godzin: 5

10

Kurs: 2017/2018/1/028

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Nauczyciel tutorem - tutoring rozwojowy i naukowy w indywidualnej pracy z uczniem (wprowadzenie)

 

Liczba godzin: 6

11

Kurs: 2017/2018/1/029

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Czytelnik oporny - wyzwanie dla nauczycieli, nie tylko bibliotekarzy

 

Liczba godzin: 6

12

Kurs: 2017/2018/1/030

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Literatura dla cyfrowych tubylców - teoria i praktyka

 

Liczba godzin: 6

13

Kurs: 2017/2018/1/031

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Innowacje pedagogiczne - jak i dlaczego należy je stosować?

 

Liczba godzin: 8

14

Kurs: 2017/2018/1/032

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Projekt edukacyjny jako zalecana metoda realizacji podstawy programowej

 

Liczba godzin: 6

15

Kurs: 2017/2018/1/033

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs podstawowy

 

Liczba godzin: 6

16

Kurs: 2017/2018/1/034

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs dla zaawansowanych

 

Liczba godzin: 6

17

Kurs: 2017/2018/1/035

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Dołącz do eTwinning

 

Liczba godzin: 4

18

Kurs: 2017/2018/1/036

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Załóż projekt eTwinning

 

Liczba godzin: 4

19

Kurs: 2017/2018/1/037

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Narzędzia informatyczne w eTwinning

 

Liczba godzin: 4

20

Kurs: 2017/2018/1/038

Kierownik: Renata Kołkowska

 

Tytuł: Praca w klasie zróżnicowanej. Jak wspierać w klasie uczniów, kiedy każdy jest inny?

 

Liczba godzin: 14

21

Kurs: 2017/2018/1/039

Kierownik: Renata Kołkowska

 

Tytuł: Debatowanie i dyskusja podczas lekcji. Jak uczyć (się) dyscypliny w myśleniu i mowie?

 

Liczba godzin: 14

22

Kurs: 2017/2018/1/040

Kierownik: Renata Kołkowska

 

Tytuł: Siedem pewnych strategii. Metody pracy o największym wpływie na wyniki uczenia się uczniów

 

Liczba godzin: 16

23

Kurs: 2017/2018/1/041

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Zabawa ruchowa z piosenką na zajęciach edukacyjnych

 

Liczba godzin: 12

24

Kurs: 2017/2018/1/042

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Co zmienić w szkole i pracy nauczyciela, aby uczniowie chcieli się uczyć?

 

Liczba godzin: 6

25

Kurs: 2017/2018/1/043

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Dziecko "nadaktywne" i "mało aktywne" - jak zorganizować pracę w zespole

 

Liczba godzin: 6

26

Kurs: 2017/2018/1/046

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Teatr lalek i teatr przedmiotu - wsparciem dla realizacji podstawy programowej

 

Liczba godzin: 5

27

Kurs: 2017/2018/1/047

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Świadomość i ekspresja kulturalna - jesienne inspiracje plastyczne

 

Liczba godzin: 5

28

Kurs: 2017/2018/1/048

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Świadomość i ekspresja kulturalna - wiosenne inspiracje plastyczne

 

Liczba godzin: 5

29

Kurs: 2017/2018/1/049

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: 15 minut dziennie - codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się

 

Liczba godzin: 6

30

Kurs: 2017/2018/1/050

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak motywować uczniów do uczenia się?

 

Liczba godzin: 15

31

Kurs: 2017/2018/1/051

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 18

32

Kurs: 2017/2018/1/052

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Porozumiewanie się w językach obcych kluczową kompetencją społeczeństwa XXI wieku

 

Liczba godzin: 5

33

Kurs: 2017/2018/1/053

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Wdrażanie nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 3

34

Kurs: 2017/2018/1/054

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Jak zaplanować lekcję języka obcego?

 

Liczba godzin: 5

35

Kurs: 2017/2018/1/055

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych

 

Liczba godzin: 12

36

Kurs: 2017/2018/1/056

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Ach! Biblioteka - pomysły na czytanie

 

Liczba godzin: 6

37

Kurs: 2017/2018/1/057

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Język i komunikacja na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 6

38

Kurs: 2017/2018/1/059

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Żeby im się chciało chcieć, czyli aktywizujemy ucznia na lekcji języka polskiego

 

Liczba godzin: 6

39

Kurs: 2017/2018/1/060

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Dialog ucznia z książką w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 6

40

Kurs: 2017/2018/1/061

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Tworzenie wypowiedzi i samokształcenie na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII - nauka metodą dociekań

 

Liczba godzin: 8

41

Kurs: 2017/2018/1/062

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Metoda storytellingu w nauczaniu retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII

 

Liczba godzin: 6

42

Kurs: 2017/2018/1/063

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Uczeń jako uczestnik dialogu - elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII

 

Liczba godzin: 8

43

Kurs: 2017/2018/1/064

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Lubuska Sieć Nauczycieli Etyki i Filozofii zaprasza

 

Liczba godzin: 3

44

Kurs: 2017/2018/1/065

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?

 

Liczba godzin: 4

45

Kurs: 2017/2018/1/066

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Literacki spacer po Zielonej Górze

 

Liczba godzin: 5

46

Kurs: 2017/2018/1/067

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Nowoczesne metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego

 

Liczba godzin: 15

47

Kurs: 2017/2018/1/068

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda uczenia się języka polskiego

 

Liczba godzin: 6

48

Kurs: 2017/2018/1/069

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak rozmawiać o przedstawieniu teatralnym na lekcjach języka polskiego?

 

Liczba godzin: 6

49

Kurs: 2017/2018/1/070

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego i nie tylko...

 

Liczba godzin: 6

50

Kurs: 2017/2018/1/071

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku

 

Liczba godzin: 8

51

Kurs: 2017/2018/1/072

Kierownik: Grażyna Jakubczyk

 

Tytuł: Metoda projektu na lekcjach matematyki

 

Liczba godzin: 4

52

Kurs: 2017/2018/1/073

Kierownik: Grażyna Jakubczyk

 

Tytuł: Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki

 

Liczba godzin: 6

53

Kurs: 2017/2018/1/074

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Dowodzenie zależności a wymagania szczegółowe z matematyki w szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 5

54

Kurs: 2017/2018/1/075

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Ciekawe pomysły na lekcje matematyki

 

Liczba godzin: 5

55

Kurs: 2017/2018/1/076

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Ciekawe pomysły na lekcje matematyki - kolejny stopień wtajemniczenia

 

Liczba godzin: 5

56

Kurs: 2017/2018/1/077

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?

 

Liczba godzin: 5

57

Kurs: 2017/2018/1/078

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Ocenianie kształtujące na lekcjach informatyki

 

Liczba godzin: 5

58

Kurs: 2017/2018/1/079

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela informatyki

 

Liczba godzin: 5

59

Kurs: 2017/2018/1/080

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Podstawy programowania w języku Scratch

 

Liczba godzin: 15

60

Kurs: 2017/2018/1/082

Kierownik: Aleksander Ławiński

 

Tytuł: Jak ciekawie uczyć o zmianach klimatu i energetyce odnawialnej?

 

Liczba godzin: 5

61

Kurs: 2017/2018/1/083

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Nowa podstawa programowa 'Edukacji dla bezpieczeństwa' a planowanie procesu dydaktycznego

 

Liczba godzin: 4

62

Kurs: 2017/2018/1/084

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Metodyka pracy z nową postawą programową w grupie przedszkolnej?

 

Liczba godzin: 12

63

Kurs: 2017/2018/1/085

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Jak pracować z nową podstawą programową w klasach I-III?

 

Liczba godzin: 12

64

Kurs: 2017/2018/1/086

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Metoda aktywnego słuchania muzyki - według Betti Strauss

 

Liczba godzin: 5

65

Kurs: 2017/2018/1/087

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: "Mały geniusz" - dziecko uzdolnione w przedszkolu

 

Liczba godzin: 12

66

Kurs: 2017/2018/1/088

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: "Mali badacze - wielcy odkrywcy", metoda projektu w edukacji elementarnej

 

Liczba godzin: 12

67

Kurs: 2017/2018/1/089

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: 'Kolorowa ortografia' - pomysł na doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów klas I-III

 

Liczba godzin: 6

68

Kurs: 2017/2018/1/090

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Jak dobrze nauczać czytania i pisania

 

Liczba godzin: 6

69

Kurs: 2017/2018/1/091

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Nauczanie etyki w klasach I-III w świetle podstawy programowej

 

Liczba godzin: 6

70

Kurs: 2017/2018/1/092

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Małe książeczki - ważne sprawy. Jeszcze o wartościach etycznych w literaturze dla najmłodszych

 

Liczba godzin: 5

71

Kurs: 2017/2018/1/093

Kierownik: Jan Kostyszak

 

Tytuł: Rozwijanie pasji czytelniczych słuchacza i czytelnika

 

Liczba godzin: 5

72

Kurs: 2017/2018/1/094

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Książka i czytanie w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 6

73

Kurs: 2017/2018/1/095

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Nauka przez zabawę w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak stworzyć proste pomoce edukacyjne z wykorzystaniem TIK

 

Liczba godzin: 8

74

Kurs: 2017/2018/1/096

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Rozpoczynamy przygodę z programowaniem - Scratch

 

Liczba godzin: 15

75

Kurs: 2017/2018/1/097

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Przyroda w najbliższym otoczeniu dziecka i przedszkola

 

Liczba godzin: 4

76

Kurs: 2017/2018/1/098

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Gry i zabawy ruchowe w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Liczba godzin: 8

77

Kurs: 2017/2018/1/100

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Arteterapia w przedszkolu i szkole

 

Liczba godzin: 6

78

Kurs: 2017/2018/1/101

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jasełka - praca teatralna z dziećmi

 

Liczba godzin: 6

79

Kurs: 2017/2018/1/102

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak wizytę w teatrze połączyć z realizacją podstawy programowej?

 

Liczba godzin: 6

80

Kurs: 2017/2018/1/103

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Dziecko przedszkolne - diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych

 

Liczba godzin: 12

81

Kurs: 2017/2018/1/104

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Metoda Dobrego Startu - zabawa ruchowa z piosenką

 

Liczba godzin: 6

82

Kurs: 2017/2018/1/105

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Modyfikacja programu nauczania w szkole branżowej I stopnia i szkole policealnej

 

Liczba godzin: 3

83

Kurs: 2017/2018/1/106

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Modyfikacja programu nauczania w technikum po 2017 r.

 

Liczba godzin: 3

84

Kurs: 2017/2018/1/107

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym

 

Liczba godzin: 12

85

Kurs: 2017/2018/1/108

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Wychowawstwo jest cool! - budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym (wg modelu Aleksandry Karasowskiej)

 

Liczba godzin: 5

86

Kurs: 2017/2018/1/109

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Jak realizować podstawę programową z uczniem niepełnosprawnym

 

Liczba godzin: 4

87

Kurs: 2017/2018/1/110

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Zalecenia i scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem nadpobudliwym

 

Liczba godzin: 7

88

Kurs: 2017/2018/1/111

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Co jest normą, a co nie?

 

Liczba godzin: 8

89

Kurs: 2017/2018/1/112

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) w przedszkolu

 

Liczba godzin: 8

90

Kurs: 2017/2018/1/113

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej

 

Liczba godzin: 8

91

Kurs: 2017/2018/1/114

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole masowej lub w klasie integracyjnej

 

Liczba godzin: 8

92

Kurs: 2017/2018/1/115

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

 

Liczba godzin: 8

93

Kurs: 2017/2018/1/116

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - uczeń z dyskalkulią w szkole

 

Liczba godzin: 8

94

Kurs: 2017/2018/1/117

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno pedagogicznych

 

Liczba godzin: 8

95

Kurs: 2017/2018/1/118

Kierownik: Grażyna Jakubczyk

 

Tytuł: Jak pracować z uczniami z ADHD, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim na lekcjach matematyki?

 

Liczba godzin: 6

96

Kurs: 2017/2018/1/119

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartii - wskazówki do pracy dla nauczyciela

 

Liczba godzin: 5

97

Kurs: 2017/2018/1/120

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Uczeń z niepełnosprawnością na lekcji wychowania fizycznego

 

Liczba godzin: 8

98

Kurs: 2017/2018/1/121

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Jak organizować zajęcia rewalidacyjne w szkole?

 

Liczba godzin: 5

99

Kurs: 2017/2018/1/122

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Komunikacja z uczniem inaczej

 

Liczba godzin: 5

100

Kurs: 2017/2018/1/123

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym

 

Liczba godzin: 6

101

Kurs: 2017/2018/1/124

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Liczba godzin: 12

102

Kurs: 2017/2018/1/125

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka

 

Liczba godzin: 8

103

Kurs: 2017/2018/1/126

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Zasady udzielania pierwszej pomocy - kurs podstawowy

 

Liczba godzin: 12

104

Kurs: 2017/2018/1/127

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu

 

Liczba godzin: 12

105

Kurs: 2017/2018/1/128

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę i imprezę szkolną

 

Liczba godzin: 8

106

Kurs: 2017/2018/1/129

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 

Liczba godzin: 8

107

Kurs: 2017/2018/1/130

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Promocja zdrowia nauczycieli i pracowników szkoły ważnym komponentem szkoły promującej zdrowie

 

Liczba godzin: 6

108

Kurs: 2017/2018/1/131

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

 

Liczba godzin: 6

109

Kurs: 2017/2018/1/132

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Jak skutecznie motywować uczniów?

 

Liczba godzin: 8

110

Kurs: 2017/2018/1/133

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Jak rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i wspierać ucznia w ich pokonywaniu?

 

Liczba godzin: 8

111

Kurs: 2017/2018/1/134

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Lekcje wychowawcze ciekawe i pożyteczne

 

Liczba godzin: 8

112

Kurs: 2017/2018/1/135

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Wolontariat młodzieżowy alternatywą dla nudy i agresji

 

Liczba godzin: 12

113

Kurs: 2017/2018/1/136

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Jak pracować ciszą w kontakcie indywidualnym i grupowym?

 

Liczba godzin: 8

114

Kurs: 2017/2018/1/137

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Pomysłów kilka na zajęcia wychowawcze

 

Liczba godzin: 15

115

Kurs: 2017/2018/1/138

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Wychowanie do wartości w szkole i w domu

 

Liczba godzin: 15

116

Kurs: 2017/2018/1/139

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Jak kształtować dobre nawyki skutecznego nastolatka?

 

Liczba godzin: 18

117

Kurs: 2017/2018/1/140

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I - "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?"

 

Liczba godzin: 40

118

Kurs: 2017/2018/1/141

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. II. - "Rodzeństwo bez rywalizacji"

 

Liczba godzin: 40

119

Kurs: 2017/2018/1/142

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. III. - "Jak rozmawiać z nastolatkiem?"

 

Liczba godzin: 40

120

Kurs: 2017/2018/1/143

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku?

 

Liczba godzin: 12

121

Kurs: 2017/2018/1/144

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Zostań mistrzem w labiryncie szkolnej komunikacji - trening asertywności i trudnych rozmów

 

Liczba godzin: 16

122

Kurs: 2017/2018/1/145

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Prawdy i mity na temat seksualności uczniów

 

Liczba godzin: 5

123

Kurs: 2017/2018/1/146

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie

 

Liczba godzin: 6

124

Kurs: 2017/2018/1/147

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Twarze depresji i autodestrukcji u dzieci i młodzieży szkolnej

 

Liczba godzin: 6

125

Kurs: 2017/2018/1/148

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Barwy i dźwięki emocji

 

Liczba godzin: 6

126

Kurs: 2017/2018/1/149

Kierownik: Aleksandra Wachowiak

 

Tytuł: Magia empatii - wprowadzenie do metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

 

Liczba godzin: 6

127

Kurs: 2017/2018/1/150

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Jak nie zwariować w szkole? - o uczniowskich i nauczycielskich strategiach przetrwania

 

Liczba godzin: 5

128

Kurs: 2017/2018/1/151

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej

 

Liczba godzin: 10

129

Kurs: 2017/2018/1/152

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Dziennikarstwo dla początkujących

 

Liczba godzin: 4

130

Kurs: 2017/2018/1/153

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: Plastyczne inspiracje na różne okazje - robótkowo

 

Liczba godzin: 8

131

Kurs: 2017/2018/1/154

Kierownik: Małgorzata Bugaj

 

Tytuł: "Coś z niczego" - twórcze, ciekawe zabawy plastyczne

 

Liczba godzin: 8

132

Kurs: 2017/2018/1/155

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 1

 

Liczba godzin: 5

133

Kurs: 2017/2018/1/156

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 2

 

Liczba godzin: 5

134

Kurs: 2017/2018/1/157

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 3

 

Liczba godzin: 5

135

Kurs: 2017/2018/1/158

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Teatr w królestwie rur - strój, rekwizyt, lalka w teatrze dziecięcym

 

Liczba godzin: 5

136

Kurs: 2017/2018/1/159

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Świąteczne filcowanie na sucho na styropianie

 

Liczba godzin: 6

137

Kurs: 2017/2018/1/160

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Malowanie na porcelanie i ceramice

 

Liczba godzin: 5

138

Kurs: 2017/2018/1/161

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Wszyscy tańczymy jubileuszowe hity

 

Liczba godzin: 15

139

Kurs: 2017/2018/1/162

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Piosenka, zabawa i taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Liczba godzin: 12

140

Kurs: 2017/2018/1/164

Kierownik: Wioletta Wodnicka

 

Tytuł: Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego - praktyczne wskazówki

 

Liczba godzin: 6

141

Kurs: 2017/2018/1/166

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Nauczyciel stażysta przed postępowaniem kwalifikacyjnym

 

Liczba godzin: 5

142

Kurs: 2017/2018/1/168

Kierownik: Lucyna Kusiak

 

Tytuł: Od mianowania do dyplomowania - przed metą

 

Liczba godzin: 6

143

Kurs: 2017/2018/1/169

Kierownik: Bożena Bukiewicz

 

Tytuł: Przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne w dążeniu do realizacji celu

 

Liczba godzin: 7

144

Kurs: 2017/2018/1/170

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem

 

Liczba godzin: 8

145

Kurs: 2017/2018/1/171

Kierownik: Grażyna Jakubczyk

 

Tytuł: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

 

Liczba godzin: 12

146

Kurs: 2017/2018/1/172

Kierownik: Barbara Dobryniewska

 

Tytuł: Wizerunek i tożsamość biblioteki i bibliotekarza

 

Liczba godzin: 5

147

Kurs: 2017/2018/1/173

Kierownik: Magdalena Szendi

 

Tytuł: Emisja głosu

 

Liczba godzin: 10

148

Kurs: 2017/2018/1/174

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Warsztat diagnostyczny nauczyciela i dyrektora jako podstawa ewaluacji pracy szkoły

 

Liczba godzin: 6

149

Kurs: 2017/2018/1/175

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Współpraca w szkole warunkiem jakości oraz efektywności pracy zespołowej uczniów i nauczycieli

 

Liczba godzin: 6

150

Kurs: 2017/2018/1/176

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Alternatywna edukacja sposobem na polubienie szkoły/placówki oświatowej

 

Liczba godzin: 5

151

Kurs: 2017/2018/1/177

Kierownik: Barbara Benyskiewicz

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie rozwojem kompetencji kluczowych

 

Liczba godzin: 6

152

Kurs: 2017/2018/1/178

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie czasem, zarządzanie stresem

 

Liczba godzin: 5

153

Kurs: 2017/2018/1/179

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Klub Refleksyjnego Dyrektora. Monitorowanie sposobu oceniania uczniów zgodnego z wymaganiami państwa

 

Liczba godzin: 5

154

Kurs: 2017/2018/1/180

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Trudne rozmowy z pracownikami szkoły i nie tylko, czyli praktyczny trening dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

Liczba godzin: 16

155

Kurs: 2017/2018/1/181

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Niekonwencjonalne formy i metody pracy zespołowej uczniów

 

Liczba godzin: 8

156

Kurs: 2017/2018/1/182

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Innowacyjny i twórczy nauczyciel języka polskiego - tworzymy sieć współpracy i samokształcenia

 

Liczba godzin: 3

157

Kurs: 2017/2018/1/183

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Praca z różnymi tekstami kultury - zgodnie z nową podstawą programową języka polskiego

 

Liczba godzin: 5

158

Kurs: 2017/2018/1/184

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Jak pracować z tekstem lirycznym w klasie VII i VIII szkoły podstawowej?

 

Liczba godzin: 4

159

Kurs: 2017/2018/1/185

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej szkoły podstawowej

 

Liczba godzin: 8

160

Kurs: 2017/2018/1/186

Kierownik: Sławomir Głowacki

 

Tytuł: Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w pracy nauczyciela języka polskiego

 

Liczba godzin: 5

161

Kurs: GRANT/2017/2018/1/001

Kierownik: Hanna Grytczuk

 

Tytuł: Przygotowanie statutów szkół i przedszkoli zgodnie z nowym prawem oświatowym

 

Liczba godzin: 16

162

Kurs: GRANT/2017/2018/1/002

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Jak realizować edukację informatyczną zgodnie z nową podstawą programową w klasach I-III

 

Liczba godzin: 16

163

Kurs: GRANT/2017/2018/1/003

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII

 

Liczba godzin: 16

164

Kurs: GRANT/2017/2018/1/004

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Liczba godzin: 8

165

Kurs: GRANT/2017/2018/1/005

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Trening umiejętności wychowawczych

 

Liczba godzin: 16

166

Kurs: GRANT/2017/2018/1/006

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - tworzenie, realizacja i ewaluacja

 

Liczba godzin: 16

167

Kurs: GRANT/2017/2018/1/007

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Pomoc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Liczba godzin: 16

168

Kurs: GRANT/2017/2018/1/008

Kierownik: Aleksander Ławiński

 

Tytuł: Majsterkowanie, doświadczenia, eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16

169

Kurs: GRANT/2017/2018/1/009

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16

170

Kurs: GRANT/2017/2018/1/010

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Realizacja kształcenia zawodowego w 4-letnich technikach w oparciu o nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Liczba godzin: 8

171

Kurs: GRANT/2017/2018/1/011

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole XXI wieku

 

Liczba godzin: 8

172

Kurs: GRANT/2017/2018/1/012

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Praca z uczniem zdolnym

 

Liczba godzin: 8

173

Kurs: GRANT/2017/2018/1/013

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia

 

Liczba godzin: 16

174

Kurs: GRANT/2017/2018/1/014

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Jak budować w szkole relacje (nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń, nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic, dyrektor - pracownik) obniżające poziom agresji?

 

Liczba godzin: 20

175

Kurs: GRANT/2017/2018/1/015

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

Liczba godzin: 16

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw