Kursy grantowe

1

Kurs: GRANT/2017/2018/1/002

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Jak realizować edukację informatyczną zgodnie z nową podstawą programową w klasach I-III

 

Liczba godzin: 16

2

Kurs: GRANT/2017/2018/1/003

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII

 

Liczba godzin: 16

3

Kurs: GRANT/2017/2018/1/004

Kierownik: Halina Adaszyńska

 

Tytuł: Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Liczba godzin: 8

4

Kurs: GRANT/2017/2018/1/005

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli

 

Liczba godzin: 16

5

Kurs: GRANT/2017/2018/1/006

Kierownik: Lech Sałaciński

 

Tytuł: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - tworzenie, realizacja i ewaluacja

 

Liczba godzin: 16

6

Kurs: GRANT/2017/2018/1/007

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Pomoc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Liczba godzin: 16

7

Kurs: GRANT/2017/2018/1/008

Kierownik: Aleksander Ławiński

 

Tytuł: Majsterkowanie, doświadczenia, eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16

8

Kurs: GRANT/2017/2018/1/009

Kierownik: Bogusława Breitkopf

 

Tytuł: Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

Liczba godzin: 16

9

Kurs: GRANT/2017/2018/1/010

Kierownik: Grażyna Uhman

 

Tytuł: Realizacja kształcenia zawodowego w 4-letnich technikach w oparciu o nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Liczba godzin: 8

10

Kurs: GRANT/2017/2018/1/011

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole XXI wieku

 

Liczba godzin: 8

11

Kurs: GRANT/2017/2018/1/012

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Praca z uczniem zdolnym

 

Liczba godzin: 8

12

Kurs: GRANT/2017/2018/1/013

Kierownik: Danuta Mroczyk

 

Tytuł: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia

 

Liczba godzin: 16

13

Kurs: GRANT/2017/2018/1/014

Kierownik: Jolanta Radczyc

 

Tytuł: Jak budować w szkole relacje (nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń, nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic, dyrektor - pracownik) obniżające poziom agresji?

 

Liczba godzin: 20

14

Kurs: GRANT/2017/2018/1/015

Kierownik: Maria Furtak

 

Tytuł: Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

Liczba godzin: 16

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw