Potrzeby i możliwości bibliotek szkolnych w zakresie realizacji nowej podstawy programowej

numer formy doskonalenia: 2016/2017/1/291

Tematyka: Dydaktyka ogólna

Rodzaj formy: konferencja

Oferta przeznaczona dla:

  • nauczycieli bibliotekarzy

Termin i miejsce rozpoczęcia zajęć:

28.08.2017 r. godz. 11.00, ODN w Zielonej Górze

Liczba godzin zajęć: 3

Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna

Kierownik formy doskonalenia:

Barbara Dobryniewska

Realizatorzy zajęć:

Barbara Dobryniewska

Termin przyjmowania zgłoszeń:

2017.08.18

Ramowy program formy doskonalenia:

  1. Nowa podstawa programowa - zapisy w zakresie rozwijania zainteresowań i kompetencji czytelniczych.
  2. Biblioteka szkolna w procesie zmian edukacyjnych.

Formularz zgłoszenia na kurs

Dane uczestnika
Nazwisko:*  
Imiona:*  
Telefon*  
Email*  
Data urodzenia:* . . r.
Proszę wpisać datę w formacie:
DD.MM.RRRR (np.31.12.1983)
 
Miejsce urodzenia:*
Stopień awansu zawodowego:
Kierunek ukończonych studiów:  
Stanowisko/funkcja: Jeśli inne, to jakie:  
Zatrudnienie: tak nie 
Nauczany przedmiot:
pierwszy:
drugi:
Dane szkoły/placówki/JST
Nazwa szkoły/placówki/JST:*
Proszę wpisać pełną nazwę
(np. Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 1)
 
Adres:kod:* poczta:*
miejscowość:*
ulica:* numer:*
Telefon:*  
E-mail:*  
*Powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ODN w Zielonej Górze zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jest mi znane prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
*Akceptuję regulamin uczestnika szkolenia oraz zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za kurs
* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

 

pbw