Temat: Ochrona danych osobowych.
Cel: zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w szkole/placówce
Zakres tematyczny:

  1. Prawne podstawy ochrony danych osobowych w jednostce oświatowej
  2. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu danych osobowych.
  3. Zakres danych osobowych objętych wymogami prawnymi.
  4. Obowiązki i odpowiedzialność  osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.
  5. Przechowywanie i ochrona danych osobowych dzieci i ich rodziców.
  6. Prowadzenie obligatoryjnych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych w jednostce oświatowej: polityka bezpieczeństwa; instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
  7. Dostosowanie do wymogów technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Liczba godzin: 4
Cena: 760 zł


Realizator:

Małgorzata Dmuch – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze

Szczegółowych informacji udziela: Hanna Grytczuk, Renata Kołkowska – tel. (68) 328 64 52

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw