Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, jako wojewódzka, publiczna placówka doskonalenia, posiadająca Akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty, od lat wspomaga kadrę kierowniczą szkół i placówek oraz nauczycieli województwa lubuskiego w podnoszeniu jakości pracy i doskonaleniu warsztatu zawodowego. Sądzę, że ważnym elementem wspomagania adresatów naszej oferty jest współpraca z wydawnictwami i firmami edukacyjnymi. Od wielu lat współpracujemy z Państwem, umożliwiając na terenie naszego Ośrodka oraz, w trakcie organizowanych przez nas cyklicznych, wojewódzkich konferencji, prezentację nowości wydawniczych a także nowoczesnych pomocy naukowych stymulujących proces nauczania i wychowania. Pragniemy jednak, aby nasza współpraca miała bardziej instytucjonalny i zorganizowany charakter.

Posiadamy nowoczesną bazę technodydaktyczną – w tym sale umożliwiające zajęcia adresowane zarówno do kilkudziesięciu, jak i kilkunastu nauczycieli. Ponadto na terenie Ośrodka działa lokal gastronomiczny, który jest przygotowany na prowadzenie działalności o charakterze cateringowym.

Proponujemy Państwu szerszą i bardziej kompleksową prezentację waszego dorobku wydawniczego na terenie naszej placówki. Może ona mieć charakter odrębnych spotkań wydawnictw i firm edukacyjnych z kadrą kierowniczą szkół i placówek  oraz nauczycielami z terenu województwa lubuskiego lub, jak było dotychczas, w formie udziału przedstawicieli wydawnictw w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli konsultantów.

Oferujemy Państwu przystępne ceny za wynajem sal dydaktycznych lub możliwość, zamiast wniesienia opłat z tytułu wynajęcia sal, nieodpłatnego przekazania Ośrodkowi pakietów wydawniczych lub pomocy dydaktycznych, które byłyby udostępniane adresatom naszej oferty w Mediotece ODN.

Zapraszamy więc Państwa do szerszej współpracy w zakresie prezentowania oferty wydawniczej, dzięki czemu nauczyciele z terenu województwa lubuskiego poznają nowe podręczniki, opracowania metodyczne i pomoce naukowe.

Szczegółowych informacji na temat oferowanej przez nas współpracy udziela Biuro Obsługi Klienta ODN w Zielonej Górze (tel. 68 3286446 – p. Dorota Szulc).

Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
                                           Sławomir  Głowacki

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw