I. Realizacja podstawy programowej

 1. Jak motywować uczniów do uczenia się? - realizator Wioletta Wodnicka

 2. Mnemotechniki w edukacji - realizator Małgorzata Bugaj

 3. Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania/uczenia się - realizator Wioletta Wodnicka

 4. Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda w procesie uczenia się - realizator Wioletta Wodnicka

 5. Metodyka pracy z uczniem zdolnym - realizator Barbara Dobryniewska

 6. Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela - realizatorzy: Bogusława Breitkopf, Wioletta Wodnicka

 7. Tutoring jako indywidualizacja pracy z uczniem - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Małgorzata Bugaj

 8. Uczenie się przez eksperymentowanie - realizator Małgorzata Zubaszewska

 9. Od słuchacza do czytelnika - rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym - realizator Jan Kostyszak

 10. Zastosowanie metody P4C w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym - realizator Jan Kostyszak

 11. Rola pracy domowej w procesie nauczania/uczenia się - realizator Magdalena Szendi

 12. Jak przygotować warsztaty dla rodziców na temat motywowania uczniów do nauki? - realizator Magdalena Szendi

 13. Nauczanie problemowe w praktyce szkolnej - realizator Aleksander Ławiński

 14. Projekty edukacyjne w szkole a realizacja podstawy programowej - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 15. Metody pracy z uczniami dostosowane do ich preferencji sensorycznych i stylów uczenia się - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 16. Kształtowanie kompetencji kluczowych - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 17. Niekonwencjonalne metody stosowane w pracy zespołowej - realizator Sławomir Głowacki

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw