Rada Miasta w Żarach przyjęła do realizacji Strategię rozwoju oświaty Miasta Żary do 2022 roku opracowaną przy współpracy zespołu ekspertów ODN w Zielonej Górze.

Z satysfakcją informujemy, że Rada Miasta w Żarach, Uchwałą NR XXIX/46/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Żary do 2022r., wdrożyła projekt strategii rozwoju lokalnej oświaty opracowany przy współpracy zespołu ekspertów ODN w Zielonej Górze na zlecenie Urzędu Miasta w Żarach.
Prace nad projektem dokumentu prowadzono od listopada 2016 roku do marca 2017.

W opracowaniu strategii zastosowano model partycypacyjny pozwalający na uwzględnienie w pracach i w treści dokumentu opinii i propozycji szerokiego grona interesariuszy lokalnego systemu edukacji takich, jak dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele: nauczycielskich związków zawodowych, organizacji pozarządowych, rodziców, lokalnych mediów, radnych i innych.

W pracach zespołów i opracowaniu projektu dokumentu ze strony ODN udział wzięli nauczyciele konsultanci ODN: Pan Aleksander Ławiński, Pani Grażyna Uhman, oraz ekspert zewnętrzny i współpracownik Ośrodka Pan Przemysław Wantuch.

Wszystkim osobom uczestniczącym w pracach składamy podziękowania i gratulacje wraz z życzeniami powodzenia w realizacji ambitnych zamierzeń zapisanych w dokumencie Strategii.

Więcej na stronie Miasta Żary
 http://www.bip.zary.pl/552/Konsultacje_uchwal/

Dokument Strategii
http://www.bip.zary.pl/akty/769/2/typ/1/

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw