Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje metodyczne, które odbędą się w terminie 23-29 sierpnia 2017 r.

Wymagana jest rejestracja na konferencje.

Potwierdzenia uczestnictwa wydawane będą po spotkaniu przez osoby prowadzące.

 

Przedmiot/ Dziedzina

Adresaci

Temat konferencji

Imię i nazwisko osoby/osób

prowadzącej (-ych)

Godzina i miejsce konferencji

23.08.2017 – środa

język polski

nauczyciele języka polskiego

szkół podstawowych

Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Jan Kostyszak

godz. 10.00–12.15

ODN
Wioletta Wodnicka
Małgorzata Bugaj
kształcenie specjalne w szkole podstawowej

nauczyciele kształcenia specjalnego

wszyscy zainteresowani

Zadania szkoły i cele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nową podstawę programową. Bożena Bukiewicz
Aleksandra Wachowiak

godz. 12.30–14.00

ODN

24.08.2017 – czwartek

język polski

nauczyciele języka polskiego

szkół podstawowych

Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej z języka polskiego. Jan Kostyszak godz. 10.00–12.15
ODN
Wioletta Wodnicka
Małgorzata Bugaj
informatyka

nauczyciele informatyki

szkół podstawowych

Algorytmika i programowanie w świetle nowej podstawy programowej informatyki. Halina Adaszyńska godz. 10.00–12.15
ODN
geografia

nauczyciele geografii,

nauczyciele przyrody,

nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Opracowanie i modyfikacja programów nauczania geografii oraz materiałów metodycznych zgodnie z nową podstawą programową. Aleksander Ławiński godz. 10.00–13.15
ODN

etyka

nauczyciele etyki szkół podstawowych Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej etyki. Jan Kostyszak godz. 12.30–14.00
ODN

28.08.2016 – poniedziałek

edukacja przedszkolna nauczyciele edukacji przedszkolnej Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – istotne zmiany. Danuta Mroczyk godz. 12.30–14.00
ODN
edukacja wczesnoszkolna nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Wdrażanie nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – istotne zmiany. Danuta Mroczyk godz. 14.15–15.45
ODN
języki obce nauczyciele języków obcych Jak uwzględnić korelację przedmiotową na zajęciach języka obcego w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej? Magdalena Szendi, Anna Zwolak, Jarosław Chojak godz. 10.00–12.15
ODN
matematyka

nauczyciele matematyki

szkół podstawowych

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o zapisy w podstawie programowej matematyki. Lucyna Kusiak godz. 10.00–11.30
ODN
Realizacja podstawy programowej z matematyki. Grażyna Jakubczyk godz. 12.00–13.30
ODN
wychowanie/profilaktyka wicedyrektorzy ds. wychowawczych
nauczyciele wdż
pedagodzy szkolni
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – kierunki zmian. Jolanta Radczyc godz. 10.00–11.30
ODN
kształcenie zawodowe nauczyciele kształcenia zawodowego Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach i programu nauczania do zawodu. Grażyna Uhman

godz. 11.00–13.15
CKZiU

Żary ul. 9 Maja 9

biblioteka szkolna nauczyciele bibliotekarze Potrzeby i możliwości bibliotek szkolnych w zakresie realizacji nowej podstawy programowej. Barbara Dobryniewska godz. 11.00–13.15
ODN

29.08.2016 – wtorek

fizyka nauczyciele fizyki szkół podstawowych Realizacja podstawy programowej z fizyki. Grażyna Uhman godz. 11.00–13.15
ODN

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

 

pbw