Temat: Tworzenie szkolnych norm społecznych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli  warunkiem ich przestrzegania.

Cel: wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie działań włączających rodziców i uczniów w wypracowanie szkolnych norm społecznych.

Zakres tematyczny:

  1. Czynniki wpływające na przestrzeganie szkolnych norm społecznych.
  2. Metody i techniki partycypacyjnego wypracowania szkolnych norm społecznych.
  3. Projekt planu działań partycypacyjnego tworzenia szkolnych norm społecznych.

Liczba godzin: 4 godz.

Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator:

Barbara Benyskiewicz - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN (w tym w projekcie "Szkoła Współpracy"),  kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor.

Maria Furtak - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN (w tym w projekcie "Szkoła Współpracy"), kwalifikacje z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi oraz z zakresu  zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor.

Temat:

Tworzenie szkolnych norm społecznych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli  warunkiem ich przestrzegania.

Cel: wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie działań włączających rodziców i uczniów w wypracowanie szkolnych norm społecznych.

Zakres tematyczny:

1.      Czynniki wpływające na przestrzeganie szkolnych norm społecznych.

2.      Metody i techniki partycypacyjnego wypracowania szkolnych norm społecznych.

3.      Projekt planu działań partycypacyjnego tworzenia szkolnych norm społecznych.

 

Liczba godzin: 4 godz.

Cena: 480 zł (+ koszty dojazdu)

 

Realizator:

Barbara Benyskiewicz - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN (w tym w projekcie „ Szkoła Współpracy”), kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor.

 

Maria Furtak - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN (w tym w projekcie „ Szkoła Współpracy”), kwalifikacje z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi oraz z zakresu  zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor.

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw