Temat: Zadania zespołu nauczycielskiego w opracowaniu projektu edukacyjnego RPO 2020 – Działanie 8.2.1

Cel: Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy w celu przygotowania wniosków projektów Działania 8.2.1

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe warunki aplikowania i realizacji projektów RPO Lubuskie 8.2.1.
2. Analiza problemów i potrzeb szkoły pod kątem realizacji projektów 8.2.1.
3. Zebranie i opracowanie danych projektowych.
4. Przygotowanie raportu "Diagnoza zapotrzebowania szkoły na wsparcie z EFS w ramach projektu 8.2.1"
5. Praca zespołu projektowego.

Liczba godzin: 4

Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator: Jan Kostyszak - konsultant - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, magister filozofii, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, koordynator edukacyjnych projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce, koordynator ponadnarodowych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, specjalista Euro-Ngo ds. funduszy unijnych

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw