Drukuj

Temat: Podstawowe zasady opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym ze środków unijnych.
Cel: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie
Zakres tematyczny:

  1. Źródła pozyskiwania środków na dofinansowanie działań w szkole.
  2. Zasady pisania projektów (w tym programów rozwojowych).
  3. Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie

Liczba godzin: 4
Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizatorzy:

Barbara Benyskiewicz - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kwalifikacje z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor

Maria Furtak - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN, kwalifikacje z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi, kwalifikacje z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor